RƯỢU VANG SANTA RITA RESERVA CABERNET SAUVIGNON

465,000 VNĐ

Loại vang: Vang đỏ
Vùng nho: Maipo Valley
Xuất xứ: Vang Chile
Giống nho: Cabernet Sauvignon
Nhà làm vang: Santa Rita
Niên vụ: 2015
Phân hạng: Reserva
Danh mục: ,