RƯỢU VANG PURPLE ANGEL

2,300,000 VNĐ

Loại vang: Vang đỏ
Vùng nho: Colchagua Valley
Xuất xứ: Vang Chile
Giống nho: Carmenere
Nhà làm vang: Montes
Niên vụ: 2013
Phân hạng: Premium Wine of Chile
Danh mục: ,