RƯỢU VANG PAZZIA

1,700,000 VNĐ

Loại vang: Vang đỏ
Vùng nho: Puglia
Xuất xứ: Vang Ý
Giống nho: Primitivo
Nhà làm vang: Terre di Sava
Niên vụ: 2014
Phân hạng: DOC
Danh mục: ,