RƯỢU VANG EDIZIONE CINQUE AUTOCTONI

1,350,000 VNĐ

Loại vang: Vang đỏ
Vùng nho: N/A
Xuất xứ: Vang Ý
Giống nho: Blend
Nhà làm vang: Farnese Vini
Niên vụ: 2012
Phân hạng: DOC
Danh mục: ,