RƯỢU VANG ECOS DE RULO MERLOT

620,000 VNĐ

Loại vang: Vang đỏ
Vùng nho: Colchagua Valley
Xuất xứ: Vang Chile
Giống nho: Merlot
Nhà làm vang: Bisquertt
Niên vụ: 2015
Phân hạng: Reserva
Danh mục: ,