RƯỢU VANG CON CÔNG VINDORO

1,050,000 VNĐ

Loại vang: Vang đỏ
Vùng nho: Puglia
Xuất xứ: Vang Ý
Giống nho: Negroamaro
Nhà làm vang: San Marzano
Niên vụ: 2013
Phân hạng: IGT
Danh mục: ,