RƯỢU VANG CF SEMIS

1,100,000 VNĐ

Loại vang: Vang Trắng
Vùng nho: N/A
Xuất xứ: Vang Ý
Giống nho: Blend
Nhà làm vang: Collefrisio
Niên vụ: 2012
Phân hạng: IGT
Danh mục: ,