RƯỢU VANG CANACE NERO DI TROIA

800,000 VNĐ

Loại vang: Vang đỏ
Vùng nho: Puglia
Xuất xứ: Vang Ý
Giống nho: Blend
Nhà làm vang: Cantina Diomede
Niên vụ: 2013
Phân hạng: IGT
Danh mục: ,